De Boekenworm

Klik op een foto voor een groter exemplaar
Klik op een foto voor een groter exemplaar
Klik op een foto voor een groter exemplaar
Klik op een foto voor een groter exemplaar
Klik op een foto voor een groter exemplaar
Klik op een foto voor een groter exemplaar
Klik op een foto voor een groter exemplaar

Ervaringsdeskundigheid

Zoals u al onder "Even kennis maken" kon lezen, vang ik al sinds eind 2005 met veel plezier gastkinderen op, en ik heb twee eigen dochters van nu 24 en 22 jaar oud. Mijn dochters hebben van hun tweede tot hun twaalfde levensjaar het Vrijeschoolonderwijs mogen volgen. In die tijd heb ik als moeder belangrijke opvoedingsprincipes leren kennen, die ik nu in mijn gastouderopvang in de praktijk breng.

Binnen ons vast dagritme wordt er minimaal een keer per dag gekleurd met waskrijtjes, kleurpotloden of viltstiften. Kinderen vanaf ca. 3 jaar, die eraan toe zijn, help ik de techniek van het waterverven te leren beheersen. Bovendien leren de kinderen regelmatig de kracht van hun handen te oefenen doordat ze eigen voorwerpjes uit klei mogen vormen. Een paar keer per week maken we samen muziek op de xylophoons, fluiten, trommeltje etc. Zodra ze enigszins stevig op de kruk kunnen zitten, mogen ze ook op de piano muziek maken.

In de tijd die overblijft, mogen de kinderen zelf beslissen, of zij een puzzle willen maken of samen een spelletje willen spelen. Zij leren bij mij zo schijnbaar vanzelfsprekende dingen zoals speelgoed niet van een ander kind af te pakken, maar om of te wachten of een tijdje met iets anders te spelen. De kinderen leren aan de hand van kleine dagelijkse dingen, om begrip en respect voor de ander te ontwikkelen, en om "sorry" te zeggen of even een kusje te geven, als ze elkaar per ongeluk pijn hebben gedaan.

Kort gezegd: Mijn doel is om mijn gastkinderen in een veilige, geborgen omgeving hun sociale en creative vaardigheden te laten ontwikkelen, en aan hen een grote portie zelfvertrouwen mee te geven. Dit is een proces van vele kleine stapjes, dat alleen success oplevert als je het kind op zijn eigen niveau aanspreekt en hem duidelijk maakt dat je hem begrijpt en hem wilt helpen.

Ik heb er bewust voor gekozen om geen VVE-programma in mijn gastouderopvang aan te bieden. Volgens mijn mening en ervaringen uit het verleden, wordt de taalontwikkeling en de sociale en emotionele ontwikkeling van mijn gastkinderen bij mijn werkwijze voldoende ondersteunt. Ik vind dat gastouderopvang in de eerste instantie nog steeds een thuissituatie moet nabootsen, en niet al de kinderen op de schoolsituatie moet voorbereiden.

 

Wettelijk verplichte deskundigheid

Tot eind 2009 werden er aan de vooropleiding van een gastouder geen bijzondere eisen gesteld. Een Verklaring omtrent Gedrag was tot dan voldoende. Ingevolge van een wetswijziging moest elke gastouder in de loop van 2010 aan bepaalde opleidingseisen voldoen en een diploma EHBO aan kinderen kunnen overleggen.

Dit laatste heb ik eind 2009 met succes afgesloten. Om de twee jaar zijn wij gastouders verplicht, deze kennis weer op te frissen. Via het gastouderbureau neem ik dan ook regelmatig aan een EHBO-cursus deel.

In 2010 heb ik een verkorte MBO-opleiding Helpende Welzijn, niveau 2, afgerond. Gastouderbureau Joekie heeft mij bij de gemeente Sittard-Geleen aangemeld,  de voorgeschreven inspectie door de GGD heeft plaatsgevonden en sinds eind augustus 2010 sta ik ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.

Aan het aantal tegelijkertijd in het huis van de gastouder opgevangen kinderen worden vanaf 01-01-2010 de volgende eisen gesteld:
maximaal 6 kinderen tot 13 jaar waarvan
maximaal 5 kinderen t/m 4 jaar waarvan
maximaal 4 kinderen t/m 1 jaar waarvan
maximaal 2 kinderen onder 1 jaar.

Financiën

Meer informatie over de actuele wetten betreffende het gastouderschap kunt u vinden op de website van de overheid: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2007/11/22/gastouderopvang.html.

Of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kunt u vinden onder: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-kinderopvangtoeslag.html.

Voor elk jaar is er een proefberekening mogelijk. U kunt de toeslag laten berekenen onder: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ . Vanaf het jaar 2020 wordt een maximum uurtarief van € 6,27 voor gastouderopvang in de berekening meegenomen. 

Een van de eisen is ook, dat het gastouderbureau een kassiersfunctie heeft. De ouders betalen niet rechtstreeks aan de gastouder zelf maar aan het gastouderbureau. Het gastouderbureau leidt de betalingen dan door aan de gastouder. De kosten voor het gastouderbureau worden voor een gedeelte door de kinderopvangtoeslag gedekt.